fbpx

Wat houdt mediation precies in?

Echtscheiding
21 August 2019
Echtscheiding
21 August 2019

Mediation


Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij een onafhankelijke derde – de mediator – de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. De mediator helpt partijen om vanuit hun individuele belangen te komen tot een gezamenlijk gedragen duurzame oplossing voor het conflict.
Wanneer kan Mediation worden toegepast?
Wanneer beide partijen belang hebben bij het vinden van een oplossing voor het conflict is er baat bij mediation. Mediation kan ingezet worden bij een zakelijk conflict, denk hierbij aan een arbeidsconflict of een persoonlijk conflict zoals een echtscheiding. Mediation kan ook ingezet worden bij burenruzies of bij een conflict binnen de familiale sfeer.
Als MfN-registermediator zorg ik er tijdens een mediation voor dat partijen zelf op zoek gaan naar een oplossing voor het conflict. Dat wil zeggen dat het doel van mediation is om tot een uitkomst te komen waar beide partijen tevreden mee zijn. Vaak is dat een middenweg. Bij een echtscheiding bijvoorbeeld waar echtparen op enig moment lijnrecht tegenover elkaar komen te staan lijken ze in een uitzichtloze situatie te verkeren. Omdat ze er beiden er vaak wel uit willen komen en weinig baat hebben bij het voortbestaan van het conflict, is het een stap in de goede richting om een mediator in te schakelen die het gesprek tussen hen begeleidt.


Werkwijze mediator

Een mediator zorgt ervoor dat beide partijen goed naar elkaar luisteren en van elkaar aanhoren wat er precies speelt en wat de wensen over en weer zijn. In aanwezigheid van beide partijen zal de mediator de standpunten van beide partijen op tafel krijgen. De mediator neemt als het ware de vorm van een luisterend oor aan en probeert een totaalbeeld van de situatie te krijgen. Na het grondig analyseren van het probleem, komen beide partijen uiteindelijk tot enkele voorgestelde oplossingen. Het voordeel van het inschakelen van een mediator als tussenpersoon is dat er een grotere kans is dat er praktische oplossingen worden aangedragen. Partijen gaan nu immers met elkaar in gesprek om de situatie van de ander te leren kennen. Bij de inzet van een mediator lopen de spanningen vaak minder hoog op dan wanneer partijen die met elkaar in conflict zijn zonder begeleiding rechtstreeks met elkaar in gesprek gaan. Om dit te kunnen bereiken zijn enkele gesprekken van anderhalf à twee uur per sessie nodig.
Naast het feit dat een mediator eerder succes heeft met het aan de gesprekstafel krijgen van de partijen, zijn er andere voordelen verbonden aan het inschakelen van een mediator, zoals:


Voordelen van Mediation:

  • De mediation vindt plaats in een informele sfeer. Alleen de betrokken partijen zitten om tafel en gaan, onder begeleiding van de mediator, in gesprek met elkaar.
  • Kies je voor mediation, dan kies je voor een snelle oplossing. Doorgaans is het conflict in een aantal sessies van 1,5 a 2 uur opgelost. Dit is sneller dan het starten van een juridische procedure waarbij het maanden of soms jaren duurt voordat een beslissing genomen wordt.
  • Mediation is aanzienlijk goedkoper dan andere vormen van conflictbemiddeling. Niet alleen vanwege de kortere duur van het proces, maar ook omdat één mediatior betrokken is bij het proces. De kosten hiervoor kunnen door de partijen gedeeld worden.
  • Bij mediation richt men zich op het zoeken naar een win-win situatie. De focus is op wat de partijen bindt. Van hieruit wordt naar een oplossing gezocht die voor beiden acceptabel is. Een oplossing die door betrokken partijen zelf bedacht wordt, kent een hogere draagkracht en houdt langer stand dan een opgelegde uitspraak van een rechter.
  • Mediation is snel en efficiënt. Er wordt niet onnodig lang stilgestaan bij het verleden. De focus ligt bij het zoeken naar een oplossing voor de toekomst.
  • Mediation vindt plaats onder deskundige begeleiding van een mediator. Middenweg Mediation heeft ervaring in het begeleiden van een breed scala aan conflicten.
  • De mediator heeft een geheimhoudingsplicht. De mediator gaat zorgvuldig om met hetgeen besproken wordt tijdens de sessies en mag hierover inhoudelijk niet met anderen communiceren.

Heb je vragen of vraag je je af wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via de telefoon: 06 24 78 22 35 of via e-mail: info@middenwegmediation.nl. Aan de hand van een gesprek kan ik je vertellen wat ik voor je kan betekenen en welke vervolgstappen genomen kunnen nemen.

Bezoekadres: Steenplaetsstraat 6, 2288 AA Rijswijk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *